Stipes
 

Tjänster

Stipes uppgift är att, tillsammans med dig, skapa enkla och tydliga lösningar som är anpassade till just din verksamhet, som ger den ett mervärde och som förenklar ditt företagande.

Köp enstaka konsulttimmar

Behöver du hjälp med något inom miljö, kvalitet eller arbetsmiljö? Kanske har din kund eller myndigheten ställt krav på dig?

Kontakta Stipes så pratar vi om vad just du behöver.Hyr en miljö-/arbetsmiljö- eller kvalitetsansvarig

Många gånger finns det ett behov av en specialiserad person som sköter frågor inom miljö, arbetsmiljö och/eller kvalitet. Men för småföretag fyller vanligtvis inte uppgifterna en heltidstjänst. Stipes kan gå in som ansvarig på avtalad tid - antingen ett fast antal timmar per månad eller löpande utifrån behov.

Kontakta Stipes så diskuterar vi vad som skulle passa din verksamhet.Fixa ditt ledningssystem (ISO)

Många företag ser fördelarna med ledningssystem. Med vårt koncept "Ledningssystem i nätverk" (även kallat "Gruppcertifiering"), som är framtaget särskilt med tanke på småföretag, arbetar du och jag tillsammans utifrån en under många år beprövad struktur. Fokus ligger på din verksamhet, vi kan jobba förhållandevis snabbt och det blir konkreta resultat till ett bra pris.

Ledningssystemet kan vid behov ISO-certifieras - även certifieringen erbjuds genom konceptet till ett mer förmånligt pris än vanligt på marknaden - och självklart får företaget sitt egna unika certifikat.

Och jo, konceptet fungerar lika bra för stora företag!

Kontakta Stipes så stämmer vi av om detta arbetssätt passar dig.

Vad är ett ledningssystem?
Vilka är fördelarna med nätverkskonceptet?
Se mer...


Stipes konsultfirma, Bodil Nylander
070-677 10 12, bodil@stipes.se