Stipes
 

Om Stipes

Jag som driver Stipes heter Bodil Nylander. År 1997 tog jag examen från Luleå tekniska universitet där jag läste till civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik.Jag har haft eget företag sedan 1999 med uppehåll under ett par år då jag jobbade som anställd konsult.

Förutom miljö/kvalitet/arbetsmiljö har jag jobbat med musik för personer med och utan funktionsnedsättning och med vildmarksupplevelser.

Jag har även drivit en krog med fullständiga rättigheter ute på landsbygden.

Ända sedan barnsben har jag brunnit för en bra livsmiljö för oss människor. Allt hänger ihop - miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Och det finns ett behov bland småföretagare att få hjälp med dessa frågor på ett enkelt sätt så att omvärlden blir nöjd med deras produkt ur ett helhetsperspektiv.

Min styrka är att jag kan se saker ur olika synvinklar, och därigenom söka en lösning som alla parter gillar. Vi kanske måste resonera och fundera tillsammans ett tag om frågan är lite mer komplex, men sedan brukar allt lösa sig.

Exempel på konsultuppdrag

 • Miljö- och kvalitetsansvarig på Delsbo Candle.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete inkl. riskbedömningar gällande kvartsdammsexponering åt Dellenbygdens Kross.
 • Koordinator, konsult och internrevisor för MIKA Gruppen, ett företagsnätverk för ett tiotal småföretag inom olika branscher (åkeri, verkstad, skyltar, industriservice, återvinning, måleri m.m.), gällande certifiering av ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.
 • Arbete åt olika företag med ansökningar av EU-bidrag, anbudsförfrågningar, CE-märkning etc.
 • Arbete åt Svedja Skog med skogsentreprenadbranschens system PEFC/SMF Certifiering.
 • Kvalitetsarbete åt MedAir.
 • Revisioner för QIII (Västerås stad, Stora Enso, NCC m.fl.).
 • Arbete med etablering av ett flertal myndigheters samarbete kring sparsam körning för arbetsmaskiner åt Vägverket.
 • Utredning om samåkning i Sverige och utomlands åt Vägverket.
 • Framtagande av riktlinjer för nationellt pris för organisationers resepolicy åt Svenska Naturskyddsföreningen.
 • Framtagande av data för Miljöbästa Bil åt Gröna Bilister.
 • Utvärdering av Heavy EcoDrivingprojekt vid Lundby Mobility Centre.
 • Samordning av uppdraget och bedömning av ansökningar till Stockholms stads Miljömiljard (omgång 2).
 • Konsult och utbildare i Norrbottens och Västerbottens län för det branschanpassade och förenklade miljöledningssystemet Grön Trafikskola åt Vägverket Region Norr.
 • Uppdrag för SparCoachföreningen åt Wassermanns Åkeri, Norrbottens Läns Landsting m.fl.
 • Informations- och försäljningsuppdrag gällande fettåtervinning riktat mot miljökontor och företag i Norrland (norr om Sundsvall) åt NorrRetur.

Styrelsearbete

Kurser

 • Internrevision (SIS m.fl.)
 • Kemikaliehantering och kemikalielagstiftning (SIS m.fl.)
 • HACCP (styrning av faror i livsmedelsproduktion)
 • Alkohollagstiftning
 • Livsmedelshygien
 • Säkerhet i vildmark
 • Första hjälpen i vildmark
 • Grundkurs i Naturens Bästa (kvalitetsmärkning för ekoturismupplevelser)
 • EcoDriving

Läs gärna mer om de tjänster jag erbjuder.

Samarbetspartners

Stipes samarbetar med 3LED Solutions.

Stipes konsultfirma, Bodil Nylander
070-677 10 12, bodil@stipes.se